O Astrološkem inštitutu

V ustanovitveni akt smo napisali: »Namen ustanovitve zavoda je povezovanje astrologov s skupnim namenom omogočiti kvalitetno astrološko izobraževanje; omogočiti prostor in pogoje za raziskovanje na področju astrologije; omogočati astrologom, da pridejo do potrebne literature in računalniških programov; in možnost svetovanja s pomočjo astrologije. Zavod si bo prizadeval povezati slovenske astrologe in dvigniti poznavanje in spoštovanje astrologije na višjo raven.

Zavod bo svoj namen dosegel s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izobraževanje, založništvo, raziskovanje in organizacija konferenc. Za uresničitev zastavljenih ciljev in aktivnosti se bomo povezovali z domačimi in mednarodnimi sorodnimi institucijami.«

Temu namenu ustanovitve Inštituta tudi dejavno sledimo.

PODATKI:
Astrološki inštitut, Cesta v Kostanj 6, Ljubljana
Davčna številka je: 92538088
Račun imamo odprt pri Banka Koper: SI56 1010 0005 2013 723
Telefon: 031 255 619
Elektronska pošta: astroloski.institut.slo@gmail.com
Glavne dejavnosti: astrološko izobraževanje, svetovanje in raziskovanje