Izobraževalni program Astrološkega inštituta

astroloska-ura

I. DIPLOMSKI ŠTUDIJ:

PRVI LETNIK:

1. tečaj:

Uvod v astrologijo I (gradniki astrološke karte), 40 šolskih ur.

Uvod v astrologijo II (sinteza), 20 šolskih ur.

2. tečaj: Razlaga rojstne karte (analiza konkretnih življenjskih področij), 56 šolskih ur.

3. tečaj: Astrologija odnosov (na kak način sta si dva dana, kako vplivata drug na drugega), 48 šolskih ur.

DRUGI LETNIK:

1. tečaj: Tehnike predvidevanja (iz natalne karte, širši okvir, ožji okvir, sprožilci, sekundarne progresije, direkcije, deklinacije, tranziti, lunacije, povratki), 64 šolskih ur.

2. tečaj: Horarna astrologija (iskanje odgovorov na konkretno vprašanje brez poznavanja rojstnih podatkov), 40 šolskih ur.

3. tečaj: Elektivna astrologija (izbira pravega trenutka za pričetek določene dejavnosti), 32 šoslkih ur.

IZPITI IN DIPLOMA:

Vsak tečaj ima tudi vaje ( domače naloge), na koncu tečaja sledi izpit. V kolikor se domačih nalog ne dela redno, so izpiti plačljivi.  Za diplomo je potrebno poleg osnovnega predmetnika opraviti izpit še iz treh izrednih tečajev, seveda lahko te tri tečaje izbirate sami. Poleg izpitov je potrebno narediti še diplomsko nalogo. Izberete si temo, ki vam najbolj odgovarja, raziskujete jo prek primerov in napišete besedilo, dolgo od 10 do največ 15 strani.

Če ste samouk ali ste se učili v kaki drugi astrološki šoli in bi pri nas opravljali le izpite in pripravili diplomsko nalogo, se je treba prijaviti na razpisane izpite. Če opravite vse izpite in diplomsko nalogo, ste diplomirali iz naše šole in dobite naziv ‘diplomirani astrolog Astrološkega inštituta’.

Vrednost izpita: 50 evrov (ob opravljenih vseh domačih nalogah, pa je izpit brezplačen).

Vrednost diplomske naloge: 300 (ob opravljenih vseh domačih nalog, izpitov prvega in drugega letnika, ter izpitov iz treh izbirnih tečajev je diplomska naloga brezplačna)

 

II. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

Trenutno možne specializacije ( moduli):

1. poslovna in finančna Astrologija;
2. karmična in transformativna Astrologija;
3. zvezde in ozvezdja v astrološki karti;
4. astromedicina in energijska Astrologija;
5. Astrologija prostora;
6. mundana Astrologija;
7. središčne točke;
8. tradicionalna Astrologija.

PODIPLOMSKA NALOGA:

Študent izbere določeno smer, dobi vodstvo in literaturo, iz katere potem študira in pripravlja podiplomsko nalogo. Ker bo veliko tudi izrednih tečajev z zgoraj omenjenimi temami, je dobro, da se jih udeležite. Magistrska disertacija mora obsegati vsaj 60 strani ter mora vsebovati analizo vsaj 30 primerov, ter imeti 20 bibliografskih enot.

Vrednost podiplomske naloge: 1000 evrov.

izobrazevanje-diploma

ŠOLA ODPRTEGA TIPA:

Vedno ste vsi, ki vas zanima astrologija, dobrodošli na naših tečajih, ne glede ali so v sklopu rednega ali izrednega programa in ne glede na to, kakšne so vaše ambicije.

CENA IZOBRAŽEVANJA:

Šolska ura primarnih tečajev (prvi in drugi letnik)  je  7 evrov.

Šolska ura izbirnih tečajev je 9 evrov.

Šolska ura inštrukcij je 15 evrov.

LITERATURA:

K vsakemu tečaju je napisano gradivo, ki ga slušatelj postopno pridobiva.

 

Program smo v letu 2016 prilagodili  programom svetovno priznanih šol astrologije.